ΨΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ

ΤΣΙΠΟΥΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ιχθυοκαλ.
150-250γρ / 300-600γρ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ 120-200γρ

ΦΑΓΚΡΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ιχθυοκαλ.
200-400γρ

ΠΕΣΤΡΟΦΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ 300-350γρ

ΛΑΥΡΑΚΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ιχθυοκαλ.
150-250γρ / 300-600γρ

ΛΙΘΡΙΝΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ 150-300γρ
Ατλαντικού