ΨΑΡΙΑ ΑΚΕΦΑΛΑ ΚΑΙ ΦΕΤΑ

ΓΛΑΥΚΟΣ
ΑΚΕΦΑΛΟΣ /ΤΑΚΟΣ / ΦΕΤΑ
χωρίς δέρμα Ατλαντικού

ΜΑΡΛΙΝ
ΑΚΕΦΑΛΟ / ΦΕΤΑ

ΞΙΦΙΑΣ
ΑΚΕΦΑΛΟΣ 5-10κιλ, 10-25κιλ
ΦΕΤΑ Ατλαντικού

ΠΕΣΚΑΝΔΡΙΤΣΑ
ΑΚΕΦΑΛΗ χωρίς δέρμα

ΠΕΡΚΑ
ΑΚΕΦΑΛΗ

ΒΑΚΑΛΑΟΣ
ΑΚΕΦΑΛΟΣ 100-200γρ,
200-350γρ, 350-700γρ

ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ
ΑΚΕΦΑΛΟ 300-500γρ,
500-700γρ Ισλανδίας

BLACK COD
Ισλανδίας