ΨΑΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ
80-120γρ , 120-200 γρ Ατλαντικού

ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ
3-10 κιλ Ατλαντικού

ΣΦΥΡΙΔΑ
300-1000γρ, 1-3 κιλ. , 3-8 κιλ. Ατλαντικού

ΒΑΚΑΛΑΟΣ
1-3 κιλ Ατλαντικού

ΜΥΛΟΚΟΠΙ
1-3κιλ Ατλαντικού

ΑΘΕΡΙΝΑ

COD
1-3 κιλ Ατλαντικού

ΤΟΝΟΣ
3-5κιλ Ατλαντικού

ΣΟΛΩΜΟΣ
χωρίς εντόστια premium
S.SALAR 5-15 κιλ Ατλαντικού

ΦΑΓΚΡΙ
300-800γρ Ατλαντικού