ΜΑΛΑΚΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ
Παταγονίας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ
Ινδικού

ΣΟΥΠΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
100-200γρ /200-500γρ /500-1100γρ

ΧΤΑΠΟΔΙ
Τ6/ Τ5/ Τ4 /Τ3 Μαρόκου

ΘΡΑΨΑΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ

ΘΡΑΨΑΛΟ ΠΛΟΚΑΜΙ
Περού

ΘΡΑΨΑΛΟ ΡΟΔΕΛΑ

ΣΟΥΠΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ
100-150γρ /400-1200γρ