ΨΑΡΙΑ ΑΚΕΦΑΛΑ ΚΑΙ ΦΕΤΑ

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ
100-200γρ, 200-350γρ, 350-600γρ Αργεντινής

ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΑΚΕΦΑΛΟ
200-300γρ, 300-500γρ, 500-700γρ, 700+γρ Ισλανδίας

ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ
Ισπανίας

ΞΙΦΙΑΣ ΦΕΤΑ
Ισπανίας