ΨΑΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ

ΦΑΓΚΡΙ
300-800γρ

ΛΙΘΡΙΝΙ
100-250γρ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ
60-120γρ , 120-180γρ.

ΣΦΥΡΙΔΑ
300-800γρ

ΑΘΕΡΙΝΑ