ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

ΣΑΡΔΕΛΑ

ΦΡΙΣΑ

ΦΑΓΚΡΙ 
ιχθυοκαλ. 200-400γρ

ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΑΥΡΟΣ

ΛΑΥΡΑΚΙ 
ιχθυοκαλ. 150-250γρ
300-600γρ

ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ

ΣΑΦΡΙΔΙ

ΘΡΑΨΑΛΟ

ΚΟΛΙΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑ
ιχθυοκαλ. 150-250γρ
300-600γρ

ΜΟΣΧΙΟΣ

ΣΟΥΠΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΤΑΠΟΔΙ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΖΑΒΟΓΑΡΙΔΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ