ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

ΦΑΓΚΡΙ
ιχθυοκαλ.250-400γρ.

ΛΑΥΡΑΚΙ
ιχθυοκαλ.300-600γρ

ΤΣΙΠΟΥΡΑ
ιχθυοκαλ.300-600γρ

ΦΡΥΣΣΑ
Αιγαίου

ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ
Αιγαίου

ΓΑΥΡΟΣ
Αιγαίου

ΓΟΠΑ
Αιγαίου

ΚΟΛΙΟΣ
Αιγαίου

ΣΑΡΔΕΛΑ
Αιγαίου

ΣΑΦΡΙΔΙ
Αιγαίου

ΣΟΥΠΙΑ
Αιγαίου

ΜΟΣΧΙΟΣ
Αιγαίου

ΧΤΑΠΟΔΙ
Αιγαίου

ΚΑΛΑΜΑΡΙ
Αιγαίου

ΘΡΑΨΑΛΟ
Αιγαίου