ΜΑΛΑΚΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ
Ινδικού
20/40 ,10/20, U/10, U/5

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ
Ινδικού
80/100 ,6/10 ,3/6, U/3

ΘΡΑΨΑΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ

Ν.Αφρικής

ΧΤΑΠΟΔΙ
iqf flower
Τ1/ Τ2/ Τ3/ Τ4/
Τ5/ Τ6/ Τ7/ Τ8

ΘΡΑΨΑΛΟ ΠΛΟΚΑΜΙ

ΘΡΑΨΑΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ

ΚΟΡΜΟΣ

ΘΡΑΨΑΛΟ ΡΟΔΕΛΑ

ΣΟΥΠΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ

Ινδικού 8/12, 1/2, U/1

ΣΟΥΠΙΕΣ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Ατλαντικού 100-300γρ ,
300-500γρ, 500-1000γρ,
1-2 κιλ